برای دریافت تاییده تحصیلی باید چه کنم؟

  • در ابتدا وارد وب سایت زیر شوید:

https://emt.medu.ir

  • ویدئو زیر را مشاهده فرمایید:

چرا دارالترجمه رسمی دانش؟

وب سایت ترجمه با من

ترجمه سریع

با توجه به حساسیت های موجود در ترجمه رسمی و زمانبندی های ارائه شده توسط سفارتخانه ها، دارالترجمه سعی در ارائه بهتری کیفیت و حداقل زمان خدمات خود را دارد. بنابراین برای هر ترجمه یک پروژه مجزا با زمانبندی تعریف میشود

 

تضمین کیفیت

مترجمین زبان اصلی ما در کنار تخصص ترجمه به چشم دوم به دنبال ارائه بالاترین کیفیت هستند همچنین تمامی متون ترجمه شده در دارالترجمه به چند باره بررسی شده تا دچار حفظ یکپارچگی ترجمه برقرار شود

 

مقیاس پذیری

مقیاس پذیری چه در سطح نرم افزار ترجمه و جه در سطح ترجمه همزمان، و همچنین تجربه بالا ارائه خدمات متنوع در متون سبب یکپارچگی و مقیاس پذیری بالا خواهد شد

 

ترجمه توزیع یافته

استفاده از چندین مترجم به صورت توزیع یافته و سلسله مراتبی سبب رشد کیفیت ترجمه می شود. درالترجمه دانش سعی در ارائه بهترین کیفیت ترجمه را دارد

Leave a comment