ترجمه گذرنامه 35000 تومان

شرایط ترجمه گذرنامه - پاسپورت

ترجمه گذرنامه به دلیل رسمی بودن نیازمند سند اصلی است. کاربران محترم می توانند گذرنامه تاریخ گذشته را ترجمه کنند اما نیاز است که اصل پاسپورت در اختیار داشته باشند.

در صورتی که هدف از ترجمه گذرنامه ارائه اطلاعات کامل از جمله ویزاها و ورود و خروج است این مطلب را به دارالترجمه رسمی بیان کنید.

 

در صورت نیاز با مراجعه به اداره گذرنامه میتوانید لیست ورود و خروج خود را تهیه نمائید، جهت ارائه به مقامات ترکیه تنها ترجمه ترکی صفحه اول گذر نامه کفایت میکند.