ترجمه سند تک برگ – 105000 T

ترجمه سند تک برگ

هنگام مراجعه به دارالترجمه رسمی دانش اصل سند خود را به دارالترجمه تحویل نمایید، اصل سند قابل ترجمه و تایید است. لازم به ذکر است تمام موارد ذکر شده (رهن، بازداشتی و …) در سند بایستی ترجمه شود.

 

هولوگرام روی سند نشان اصالت سند می باشد.

 

دارالترجمه رسمی دانش با بهره گیری از مترجمین مجرب ترجمه های شما را در کوتاهترین زمان با بهترین کیفیت به شما تحویل میدهد. ترجمه انگلیسی،ترکی،عربی در کوتاهترین زمان در این دارالترجمه انجام می شود.