انگلیسی

ترجمه به زبان انگلیسی در قالب ترجمه رسمی و غیررسمی، توسط دارالترجمه تحت نظارت مترجم رسمی دادگستری و قوه قضاییه انجام می شود.

سفارتخانه های انگلیسی زبان

انگلستان
کانادا
استرالیا

لیست قیمت ترجمه مدارک به زبان انگلیسی

انگلیسی
ریز نمرات دبیرستان،پیش دانشگاهی(هرترم) +18,000 هر درس 800
ریز نمرات دانشگاه هر ترم +20,000 هر درس 800
کارت شناسایی 30,000
کارت معافیت 30,000
کارت ملی 30,000
شناسنامه 35,000
وقایع شناسنامه(هر واقعه ازدواج،طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هریک از فرزندان،فوت) 5,000
ابلاغیه،اخطار قضایی +40,000 هر سطر متن 3000
برگه مرخصی 40,000
توصیه نامه نحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) +36,000 هر سطر متن 1500
جواز اشتغال به کار +36,000 هر سطر متن 1500
حکم بازنشستگی +36,000 هر سطر توضیحات 1500
دفترچه بیمه 42,000
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی 42,000
ریزنمرات دبستان،راهنمایی(هرسال) +36,000 هر درس 800
تلفن همراه 40,000
فیش مستمری +36,000 هر درس 800
کارت بازرگانی هوشمند +36,000 هر درس 800
کارت عضویت نظام مهندسی 40,000
کارت نظام پزشکی 40,000
کارت واکسیناسیون +36,000 هر نوبت تزریق 500
کارت پایان خدمت 40,000
گواهی ورود و خروج از کشور +36,000 هر تردد 800
تحصیلی اشتغال به تحصل +36,000 هر سطر متن 1500
گواهی تجرد ، تولد ، فوت 40,000
گواهی رانندگی 40,000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی +36,000 هر سطر توضیحات 2500
گواهی عدم خسارت خودرو +36,000 هر سطر متن 2500
گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) +36,000 هر سطر 2500
(فرمی)گواهی عدم سوءپیشینه +47,000 هر پرفراز 2500
گذرنامه 40,000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات +48,000 هر سطر متن 1,500
اساسنامه ثبت شرکت ها +54,000 هر سطر متن اساسنامه 2,500
اوراق مشارکت و اوراق قرضه 60,000
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه ،آب، برق و …) 50,000
برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی 70,000
برگ آزمایش پزشکی 50,000